Služby ordinace

  •    návaznost na specializované veterinární laboratoře
  •    biochemické vyšetření krve přístrojem Reflotron
  •    sonografické vyšetření přístrojem Edan DUS 60 Vet
  •    odběr i odvoz vzorků a interpretaci výsledků
  •    spolupráce s mnoha veterinárními pracovišti po celé České  republice
  •    telefonického objednání na určitou hodinu
  •    elektronická forma komunikace(pokusím se odpovědět co nejdříve,ale telefon bude jistě flexibilnější)