Jaké mám vybavení

     Technické a přístrojové vybavení veterinární kliniky významně pomáhá veterináři stanovit správnou diagnózu onemocnění. Zkušený  lékař využívá anamnézy(údaje získané od majitele), klinického vyšetření a správně zvolené přístrojové diagnostiky ke komplexnímu stanovení zdravotního stavu pacienta.

 


Usg- Ultrasonograf

Slouží k zobrazování měkkých tkání, zejména hrudníku a břicha. Na základě odrazů ultrazvuku od rozhraní tkání vzniká obraz na monitoru, který vypadá jako pouhé zrnění, ale sonografista z něj dokáže vyčíst různé a často důležité anomálie. Ultrazvuk je na rozdíl od rentgenového záření naprosto neškodný. Před sonografickým vyšetřením je nutné oholit srst.

Ultrazvuk na čištění zubního kamene

Tento přístroj slouží k dokonalému odstranění zubního kamene – pevného povlaku, který se ze slin usazuje na povrchu zubů. Zubní kámen je odstraňován hrotem přístroje, kterým se přejíždí po zubech. Hrot je chlazen proudem vody, která zároveň zubní kámen vyplachuje. K dokonalému odstranění zubního kamene je nutné pacienta sedovat (uspat). V závažných případech, je-li riziko narkózy vysoké, lze částečně zubní kámen odstranit škrabkou. Tento způsob odstraňování není ovšem zdaleka tak dokonalý.

Zubní leštička a vrtačka

Pro dočištění a vyleštění drobných nerovností po ultrazvukovém čištění zubů. Pro zpomalení nové tvorby kamene.

Elektrokauter
Využívá tepelného efektu na tkáň. Slouží k chirurgickému odstraňování nežádoucí tkáně a zastavování krvácení.


Sterilizátor

Používám jej ke sterilizaci operačních nástrojů, roušek a jiného materiálu. V našem sterilizátoru jsou předměty vystaveny po stanovenou dobu vysoké teplotě a působení horkého suchého vzduchu. Parametry  sterilizátoru  necháváme pravidelně kontrovat technikem a ověřujeme, zda sterilizace probíhá důkladně. To je velmi důležité pro vyloučení pooperačních infekcí. .

Digitální váha
Jedná se o váhu s větší deskou, speciálně určenou pro zvířata. Hmotnost pacienta je důležitá  při stanovení dávky léčiv, anestetik a při kontrole optimální hmotnosti u obézních či vyhublých pacientů.

Odstředivka (centrifuga)

Slouží k rychlému oddělení jednotlivých složek tekutin pomocí odstředivé síly. Zkumavka se vzorkem (krve, moči) se vloží do odstředivky; po několika minutách se na dně usadí tuhé částice a nad nimi zůstane tekutina. Z obou složek zjišťujeme různé parametry pomáhající upřesnit druh onemocnění.

 

Laboratorní mikroskop

Jeho pomocí hledám například parazity ve vzorcích získaných z kůže a srsti zvířete, v močovém sedimentu (získaném pomocí odstředivky)  zjišťujeme přítomnost krystalu močových kamenů – každý druh krystalizuje do jiného tvaru. Můžeme odhalit příznaky zánětů močového měchýře (různé druhy buněk a krvinek). Pomocí mikroskopu provádíme i tzv. cytologické vyšetření fáze pohlavního cyklu fen.
Glukometr
Pomocí glukometru stanovujeme hladinu cukru v krvi za několik sekund, což může diabetikovi mnohdy zachránit život. Cukrovka je u zvířat velice časté onemocnění a někdy je třeba rychle  terapeuticky zasáhnout.

 

Otoskop

Nástroj slouží k vyšetření uší; jeho pomocí můžeme prohlédnout zvukovod až k bubínku. Lze jím odhalit příznaky zánětu, přítomnost cizích těles (osin), porušení bubínku a jiné defekty. Otoskopem můžeme  prohlížet i struktury oka nebo i dutiny úst či krku.

Fonendoskop
Základní nástroj k poslechu hrudníku (srdce, plíce) či dutiny břišní.

Čtečka mikročipů

 

biochemický analyzátor spotchem SP4430

Slouží k biochemickému vyšetření krve. Do několika minut vyšetří parametry krve (např. urea, kreatinin, ALP, ALT, Glu, AST, amylaza, bilirubin) a mnoho dalších

Hematologický analyzátor Scil VET ABC

slouží k rychlému vyšetření krevního obrazu – důležité pro rozpoznání infekce v těle a mnoha dalších patologií

močový analyzátor Thinka

slouží k posouzení stavu moči, včetně UP/UC, což je důležité pro diagnostiku rané nedostatečnosti ledvin

refraktometr

slouží ke stanovení hustoty moči

pulzní oxymetr

slouží pro kontrolu okysličení krve a tepové frekvence